PoložkaCena – sazba
Prvotní konzultace – analýza problému, specifikace zadaní
Prvotní konzultace – nastudování zaslaných podkladů, analýza problému, specifikace zadaní
1 500,- Kč + cestovné
2 000,- Kč + cestovné
Hodinový architekt (rozsah do 20h práce)
700,- Kč/hod
Projektová činnost, inženýringindividuálně dle rozsahu + náklady za správní poplatky a poplatky STI
Autorský, technický, stavební dozor600,- Kč/hod
Cestovné po Praze (paušálně)100,- Kč
Cestovné mimo Prahu
5,- Kč/km

V případě ujednání na delší spolupráci na uceleném projektu či konkrétní části projektu, který lze řádně začlenit do kategorie architektonických prací a projektů, bude druh návrhu začleněn do příslušné kategorie výkonové fáze, a cena stanovena dle programu pro výpočet honoráře architekta pro pozemní stavby podle honorářových zón a započitatelných nákladů (tzv. Honorářový řád ČKA). V tomto případě je prvotní konzultace pro zadání projektu zdarma.

V případě zadání , které zahrnuje převážně konzultační a poradenskou činnost v místě investora, a rozsah prací nepřesáhne 20 hodin, bude cena práce účtována v rámci ceníku Hodinového architekta.